Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att […]… LÄS MER

Pilgrimsvandring längs S:t Olofs sjöled för lärare 9-12.6 2021

Vi hoppas vi att kunna genomföra en fortbildning för lärare i form av en pilgrimsvandring. Välkommen med! I maj 2019 öppnades officiellt S:t Olofs sjöled i Finland. Den går från Åbo och genom Åbolands skärgård över till Åland (och sedan vidare till Grisslehamn med Trondheim som slutmål). Vi kommer att starta i Åbo domkyrka och […]… LÄS MER

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet måndag till torsdag kvällstid 19–21. Telefonen är öppen varje kväll 20-23, 0400 22 11 90. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Du kan också skriva brev. Chatten, nätjouren och mer information finns på; www.evl.fi/kyrkanssamtalstjanst… LÄS MER

Stöd i coronatider

En mycket viktig form av kyrkans skolsamarbete (korg 4) är att stöda elevernas och personalens välmående. Du som jobbar i skolan ska inte tveka att ta kontakt med den församling/de församlingar som skolan samarbetar med! I  församlingen finns präster, ungdomsarbetsledare och diakoner som gärna ställer upp som extra vuxna i skolvardagen. Samarbetet kan vara något […]… LÄS MER

Kyrkans miljödiplom

Handboken för kyrkans miljödiplom har nu publicerats på nätet. Där finns en hel del bra material som kan användas i daghem, skolor och församlingar även om man inte skulle sträva till diplomet! Gå gärna in och inspireras!… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN