Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Församlingens anställda kan vara en värdefull resurs i skolan

I många skolor skulle det behövas flera vuxna. Många av församlingens ungdomsarbetsledare skulle gärna delta i skolans vardag på olika sätt. Ta vara på de resurser samarbete medför! Det finns många olika sätt att samarbeta! Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar, som skapar […]… LÄS MER

Staffettkarnevalen

KOM OCH TRÄFFA OSS FRÅN KYRKAN PÅ STAFETTKARNEVALEN! I KYRKANS TÄLT FINNS AKTIVITETER FÖR BARNEN! Snart är det igen dags för Stafettkarnevalen på Olympiastadion! Hoppas vi ses där! Vid kyrkans tält kan du träffa församlingsanställda och personal från Kyrkans central för det Mer information: helena.salenius@evl.fi, 050- 4343192… LÄS MER

Utbildningsstyrelsens nya Anvisningar om religion i skolan, 19.9 2022

Utbildningsstyrelsen har den 19.9 2022 publicerat nya anvisningar för religion i skolan. De gäller bl.a. religions- och livsåskådningsundervisningen gemensamma fester religiösa evenemang. Länken till anvisningarna för förskolan och den grundläggande utbildningen hittar du här. Länken till anvisningar för gymnasiet hittar du här. I broschyren Samarbetskorgar beskrivs möjligheterna till samarbete mellan skolan och kyrkan. Broschyren, som […]… LÄS MER

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet måndag till torsdag kvällstid 19–21. Telefonen är öppen varje kväll 20-23, 0400 22 11 90. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Du kan också skriva brev. Chatten, nätjouren och mer information finns på; www.evl.fi/kyrkanssamtalstjanst… LÄS MER

Ett samarbetsavtal gör samarbetet tydligare

Ett samarbetsavtal definierar församlingens och kommunens samarbete i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. För kontinuitetens skull och för att befästa det goda samarbetet är det bra att göra ett samarbetsavtal. Avtalet underlättar också det fortsatta samarbetet då det sker förändringar i personalen.Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen för småbarnspedagogik och skolornas […]… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN