Uusimmat kategoriassa


23.9.2020

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten skolanochkyrkan.evl.fi och har upprättats / uppdaterats 17.09.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • Möjlig att uppfatta: Bilden har inte korrekt alternativ

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Bilden har inte korrekt alternativ

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • Möjlig att uppfatta: Bild utan alt-tag

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Bild utan alt-tag

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • Möjlig att uppfatta: Ett inmatningsfält saknar beskrivning

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Ett inmatningsfält saknar beskrivning

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.3.1 Information och relationer
  • Möjlig att uppfatta: HTML används för att formatera innehållet

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    HTML används för att formatera innehållet

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.3.1 Information och relationer
  • Möjlig att uppfatta: Det saknas text i rubriken

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Det saknas text i rubriken

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.3.1 Information och relationer
  • Möjlig att uppfatta: Etiketten är inte ansluten till en formulärkontroll

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Etiketten är inte ansluten till en formulärkontroll

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.3.1 Information och relationer
  • Möjlig att uppfatta: Färgkontrasten är inte tillräckligt hög

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Färgkontrasten är inte tillräckligt hög

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • Möjlig att uppfatta: PDF-filerna innehåller tillgänglighetsproblem

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    PDF-filerna innehåller tillgänglighetsproblem

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.3.1 Information och relationer
    • 1.1.1 Innehåll som inte är text
    • 1.3.2 Meningsfull ordning
  • Hanterbar: Bildlänk utan ’alt’-text

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Bildlänk utan ’alt’-text

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
  • Hanterbar: Länktexten används för flera olika destinationer

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Länktexten används för flera olika destinationer

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
  • Hanterbar: Elementet blir inte markerat när det fokuseras

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Elementet blir inte markerat när det fokuseras

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 2.4.7 Synligt fokus
  • Begriplig: Knapp saknas i formuläret

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Knapp saknas i formuläret

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 3.2.2 Vid inmatning
  • Begriplig: Ett inmatningsfält saknar beskrivning

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Ett inmatningsfält saknar beskrivning

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
  • Robust: Ett inmatningsfält saknar beskrivning

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Ett inmatningsfält saknar beskrivning

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 4.1.2 Namn, roll, värde
  • Robust: Det saknas en beskrivning för en iFrame

    Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

    Det saknas en beskrivning för en iFrame

    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000