Läs mer

ÅRSKLOCKA FÖR ATT UNDERLÄTTA LÄSÅRSPLANERINGEN 2022- 2023

HÄR FINNS TIPS PÅ INTRESSANTA EVENEMANG SOM LÄMPAR SIG FÖR SKOLOR! 

Höstterminen: 

Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10 2022: Temat Måttlighet kopplas samman med FN:s Agenda 2030. Idéer och mångsidigt material också på svenska finns på vastuuviikko.fi/sv.   

Bokmässan 27-30.10 2022: Både elever/studerande och lärare är välkomna till kyrkans monter. Ta kontakt om ni t.ex. vill göra en spårning där kyrkans monter kan vara en station. 

CLL- kurs 27-28.10 2022: Centret för livslångt lärande ordnar tillsammans med Kyrkostyrelsen en fortbildning för lärare i åskådningsämnen. Se abo.fi/centret-for-livslangt-larande. 

Retreat för lärare 11-13.11 2022: Vila för kropp och själ på retreatgården Snoan. Se mera info på skolanochkyrkan.fi 

Religionsfriheten 100 år: Religionsfriheten är på många sätt aktuell och kan behandlas och diskuteras både i undervisningen och t.ex. under temadagar. Materialet på skolanochkyrkan.fi kommer att uppdateras under året. 

 

Vårterminen:

Educa 27-28.1 2023: Kyrkans tema på Educa-mässan är Tror, hoppas, älskar. Välkommen! 

Interreligiös vecka för harmoni 1-7.2 2023: FN:s interreligiösa vecka för harmoni firas varje år och har år 2023 temat Hur skapar jag fred? På hemsidan dialogikasvatus.fi finns mera information och material (också lite på svenska) om veckan, som koordineras av Kultur- och religionsforumet Fokus.  

Ekofasta 22.2- 8.4 2023: Ekofastan är ett samarbete mellan flera aktörer. På hemsidan ekofasta.fi finns mångsidigt material från tidigare ekofastor, t.ex. Hållbar klädkonsumtion (2020) Vårda vattnet (2021) och Skogen (2022). Sidan uppdateras under läsåret.  

Stafettkarnevalen 19-20.5 2023: Stafettkarnevalen ordnas också år 2023 och 2024 på Olympiastadion i Helsingfors. Kyrkan har ett tält där barn och unga kan spela spel under pauserna. Välkommen! 

Borgå stift 100 år: Borgå stift, som grundades 1923 kommer under hela kalenderåret att uppmärksammas på olika sätt. I planerna för hösten 2023 finns också material för skolorna. 

 

Kontakta gärna helena.salenius@evl.fi med tips och frågor!