Läs mer

Barnkonventionens dag och barnrättsveckan

Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Veckan firas i år 16.–22.11.2020.

Temat för barnets rättigheter 2020 är barnets rätt till framtiden

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och daghemmen vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn, ungdomar, lärare och personal inom skolar och småbarnspedagogiken genom gemensamma aktiviteter. Varje förening, kommun, församling eller organisation kan främja barnens rättigheter och diskussioner om dem genom att under ordna verksamhet som är öppen för alla.

Läs mera om förslag på undervisning och aktiviteter enför olika åldrar på Lapsenoikeudet.fi