Läs mer

Interreligiös harmonivecka

Interreligiös harmonivecka

Interreligiös harmoniveckaWorld Interfaith Harmony Week, 1-7.2 2021 

FN:s internationella, interreligiösa vecka för harmoni år 2021 har temat “I dialog med miljön”Liksom tidigare år uppmuntras daghem, skolor och andra grupper och organisationer att delta på sitt eget sätt för att öka förståelsen mellan olika åskådningar och religioner. Veckan inleds den 1.2 2021 med en deklaration av Tarja Halonen. På grund av pandemin sker det här på nätet. 

  • Det finns mycket fint material på https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrusviikkoÄven om största delen av materialet är på finska kan man få bra idéer därifrån. 
  • På svenska finns det ett diplom, “Toppbetyg” som lyfter fram varje barns värde och en “Festkalender” med olika åskådningars fester.