Läs mer

Julfest och julkyrka

I november har man i medierna diskuterat och debatterat frågor kring julfester och julkyrka. Sakkunnig i skolsamverkan Maria Björkgren-Vikström reder ut begreppen julfest och julkyrka i bloggen Kyrka nu

På kyrkans webbsida aktuellt just nu kan du läsa mera om julkyrka och julfester i kyrkorummet.