Religionsundervisning i egen religion

Bildcollaget finns på den broschyr om religionsundervisning som utarbetades av kyrkan i samband med riksdagsvalet 2011.

I och med den nya religionsfrihetslagstiftningen har vi inte längre konfessionell religions- undervisning i Finland utan uttrycket har ersatts av undervisning i elevens egen religion.

Syftet med undervisning i egen religion är att ge eleverna kunskaper, färdigheter och erfarenheter kring vilka den egna livsåskådningen byggs upp. Att känna till den egna kulturella och religiösa traditionen är en viktig del av utvecklingen och tillväxten. Religionsundervisningen erbjuder möjligheter att förstå den egna omgivningen på ett rikare och mer mångsidigt sätt.

På sidorna här nedan behandlas lagstiftning och övriga riktgivande dokument i anslutning till religionsundervisningen. Här finns också kyrkans egna ställningstaganden.

Eftersom kyrkan är experter inom sitt område vill vi också ställa vårt kunnande och våra resurser till förfogande inom skolans religionsundervisning.

Lagstiftning i anslutning till religionsundervisningen

I samband med att småbarnspedagogiken fick anvisningar för åskådningsfostran uppdaterade utbildningstyrelsen (12.1. 2018) också sina anvisningar som berör reliligionsundervisningen i skolorna. Läs mera

Ställningstaganden och utlåtanden

Religionsämnet och religionens plats över huvud taget diskuteras och ifrågasätts ofta i den allmänna debatten. Just nu är det läroplanen för den grundläggande undervisningen samt ... Läs mera

Kyrkan stöder religionsundervisningen

Det har gått 500 år sedan Luther skrev sina teser i Wittenberg. Material och tips i anknytning till reformationen har vi samlat på den här sidan. Läs mera

Fortbildning

Kyrkan erbjuder fortbildning i religionsämnet bland annat genom de årligen återkommande religionspedagogiska dagarna. Läs mera

Religionsundervisningen i nordiskt perspektiv

En artikel om Kyrkan, skolan och religionsundervisningen i Norge finns som bilaga nedan. Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)